[ Close X ]
  
  

 

 
   
New Year Eve Gala Dinner 2012
Post date: 29-01-2013
The first De Lanna Hotel's Gala Dinner in 2012
   
Hotel presentation
Post date: 16-08-2011
Hotel presentation
   
ถนนคนเดินวันอาทิตย์
Post date: 16-08-2011
ถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดพระสิงห์เรื่อยไปจนถึงหน้าประตูท่าแพ อยู่ห่างจากโรงแรมเพียงเดินไม่ถึง 1 นาที
  PAGES : [1] [2]